Strona Główna
Oferta
Nasi klienci
Kontakt

BP Consulting Sp. z o.o. od 2004 roku świadczy usługi konsultingowo-doradcze z zakresu pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i EOG. Przygotowujemy kompletne aplikacje o dofinansowanie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw z następujących sektorów: ochrona zdrowia, przemysł maszynowy, przemysł opakowań, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Dla jednostek samorządu terytorialnego oferujemy opracowanie Programów Polityki Zdrowotnej oraz Programów Zdrowotnych, w tym dofinansowywanych ze środków UE. Posiadamy w tym zakresie niezbędną wiedzę oraz doświadczenie - opracowane przez nas Programy uzyskały pozytywne opinie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz zostały wdrożone do realizacji. Świadczymy także dla JST usługi doradcze z zakresu budżetowania zadaniowego.