Menu
Strona Główna
Oferta
Nasi klienci
Kontakt

Firma BP Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi od 2004 roku działalność konsultingowo-doradczą w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz źródeł kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przygotowujemy kompletne aplikacje na dofinansowanie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw z następujących sektorów: ochrona zdrowia, przemysł maszynowy, przemysł opakowań, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Świadczymy usługi doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu budżetowania zadaniowego. Dla podmiotów leczniczych oferujemy także usługi doradcze w zarządzaniu działalnością podstawową. Opracowujemy programy restrukturyzacyjne dla podmiotów ochrony zdrowia, w tym programy restrukturyzacji finansowej wraz z przeprowadzaniem negocjacji z wierzycielami. Prowadzimy kompleksową księgową obsługę firm - uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.